Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: ''ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΙΤΟΥΛΑΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Η ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ;''Ακολουθεί το γνωμοδοτικό σημείωμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς,

Ευλογείτε,

1. Όπως προκύπτει από την από 16 Μαρτίου 1977 Εισηγητική Έκθεση επί του σχεδίου νόμου «Περί κυρώσεως του κωδικός καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», η οποία κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων, μεταξύ των μεταβολών που επήρχοντο με τον νέο Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (δηλαδή του Ν 590/31-5-1977), σήμερα συμπεριλαμβανόταν και η σαφής και αδιαμφισβήτητη κατάργηση τον αντίκανονικών θεσμών του βοηθού Επισκόπου, Τιτουλαρίου Επισκόπου και του Τιτουλαρίου Μητροπολίτου (βλ. εδ. στ' της Εισηγητικής Εκθέσεως: Κατηργήθη ο αντικανονικός θεσμός των Τιτουλαρίων Μητροπολιτών ή Επισκόπων και των βοηθών λεγόμενων Επισκόπων»).

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο το γνωμοδοτικό σημείωμα του Σεβασμιωτάτου:

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ