ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Η ΙΔΡΥΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΑ ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΦΑΡΩΝ.ΣΤΕΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ

Δόθηκε έγκριση σχετικά με τους όρους χρησιδανείου για την παραχώρηση του υπογείου του Πολιτιστικού Κέντρου Αρφαρών στον Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αρφαρών, για την ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου.

Η παραχώρηση της χρήσης του εν λόγω χώρου, άνευ ανταλλάγματος, θα έχει ισχύ 15 χρόνων. Εκεί ο Σύλλογος θα στεγάσει και εκθέσει μιαν αξιόλογη συλλογή παλαιών αντικειμένων που διαθέτει.

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΦΑΡΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπ' αριθμ. 31/2019 μελέτη του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αρφαρών» του Δήμου Καλαμάτας. Το εν λόγω έργο, προϋπολογισμού 79.990,29 € με ΦΠΑ, αποσκοπεί στην εγκατάσταση τεσσάρων ιστών φωτισμού, οι οποίοι θα φέρουν από δύο προβολείς έκαστος.

Στη μελέτη περιλαμβάνεται και η κατασκευή υπογείου δικτύου σωληνώσεων και καλωδιώσεων, για την τροφοδότηση των πυλώνων με ρεύμα.

Έχει προγραμματιστεί η εγγραφή πιστώσεως 80.000 ευρώ στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 για την πραγματοποίηση του έργου.ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ