ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΠΑΙΝΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ



Στον Δήμο Μεσσήνης μεταβιβάζεται το καταργημένο Δημοτικό Σχολείο στη Λάμπαινα, σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική διαπιστωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Συγκεκριμένα, στον δήμο περιέρχεται το έκτασης 920 τ.μ. οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το κτήριο του σχολείου, όπως επίσης το κτήριο συνολικού εμβαδού 152,75 τ.µ. -109,15 τ.μ. το σχολείο και 90 τ.μ. αποθήκη.

Στην ίδια απόφαση προβλέπεται, επίσης, ότι το χρηματικό υπόλοιπο κάθε σχολείου θα το διαχειρίζεται η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεσσήνης.



Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ