ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019


“Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημητρίου Οικονόμου, δόθηκε νέα παράταση έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2019 για την υποβολή των δηλώσεων (του άρθρου 2, παράγραφος 5 του ν. 2308/1995) του Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η παράταση περιλαμβάνει τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.” 

 


Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ