ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΤΑΝ ΤΥΧΑΙΑ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΑΚΣυνάντηση στο Δημαρχείο πραγματοποιήθηκε προ ημερών, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, του Αντιδημάρχου Γιώργου Φάβα και των Προέδρων των Κοινοτήτων Αλωνίων, Ανεμόμυλου, Αριοχωρίου, Ασπροπουλιάς και Πλατέος, με αντικείμενο – μεταξύ άλλων – την αιτία της υπέρβασης περιεκτικότητας σε σίδηρο, σε ένα δείγμα νερού από το δίκτυο ύδρευσης της Κοινότητας Ασπροπουλιάς.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε να γίνει περαιτέρω έρευνα, με αποστολή δειγμάτων νερού από τις προαναφερθείσες Κοινότητες σε εξωτερικό συνεργάτη της ΔΕΥΑΚ (Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.), που διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη ΔΕΥΑΚ, ελήφθησαν 15 δείγματα, στα οποία εξετάστηκαν οι παράμετροι του σιδήρου και του μολύβδου (συνυπάρχουν από κατασκευής αυτά τα δύο στοιχεία σε παλιούς σωλήνες), για να διαπιστωθεί εάν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα ήταν τυχαίο. Αυτό επιβεβαιώθηκε σε όλα τα δείγματα, δηλαδή η περιεκτικότητα σε σίδηρο, αλλά και σε μόλυβδο, ήταν πολύ μικρότερη από το επιτρεπόμενο.

Παράλληλα, έγιναν και μικροβιολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν μηδενικά για μικρόβια, γεγονός που συμβαδίζει με όσα καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322 / ΦΕΚ 3282, τ. Β΄ 19-9-2017.

Το συμπέρασμα είναι ότι το αποτέλεσμα της υπέρβασης στην περιεκτικότητα σε σίδηρο, σε δείγμα νερού από το δίκτυο της Κοινότητας Ασπροπουλιάς, ήταν γεγονός τυχαίο και πιθανόν οφείλεται σε λάθος δειγματοληψία.

Πηγή: https://www.kalamata.gr/

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ