ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ


   Σύσκεψη με τη συμμετοχή των Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Καλαμάτας, παρουσία του Δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, Αντιδημάρχων και όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιακών παραγόντων πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Δημαρχείο. Εξετάστηκαν θέματα που αφορούν στις Κοινότητες, οι οποίες απαρτίζουν το Δήμο Καλαμάτας, καθώς και στη συνεργασία μεταξύ των Προέδρων Κοινοτήτων, του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων, καθώς και του υπηρεσιακού μηχανισμού. Ο Δήμαρχος άκουσε τα ζητήματα που τέθηκαν από πλευράς των Προέδρων και έδωσε οδηγίες και κατευθύνσεις για την καλύτερη υλοποίηση του δημοτικού έργου, το οποίο απλώνεται από την Καλαμάτα μέχρι την πιο μικρή Κοινότητα.

Η σύσκεψη αυτή θα επαναλαμβάνεται σε τακτική βάση την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα, ενώ την πρώτη Τρίτη θα πραγματοποιείται σύσκεψη με τους Προέδρους και Διευθυντές των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

Πηγή: https://www.kalamata.gr/Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ