ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣΑνάδοχο για το έργο βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας, προϋπολογισμού 1.062.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Φιλόδημος”, ανέδειξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, η οποία συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη. Είναι ο εργολάβος Γιάννης Ηλιόπουλος με έκπτωση 56,20%.

Η μελέτη του έργου είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των υπηρεσιών του δήμου με τους προέδρους των κοινοτήτων και στόχος της είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Σε γενικές γραμμές, η βελτίωση των υφισταμένων οδών αφορά εργασίες βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.λπ.), οδοστρωσία, ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις κ.λπ. Συγκεκριμένα προβλέπονται να γίνουν τα εξής:

Α) Δ.Ε. Θουρίας

Τ.Κ. Άνθειας: Από Άνθεια μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο Ελληνικών (Αρχαία Θουρία) διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 940 μέτρων περίπου.

Τ.Κ. Αμφειας: Περιοχή Αγίας Βαρβάρας, τσιμεντόστρωση 153 μ.
Περιοχή Αγ. Βαρβάρας, τσιμεντόστρωση 305 μ. Περιοχή Αγ. Γεωργίου, τσιμεντόστρωση 130 μ.

Τ.Κ. Πολιανής: Οδός δυτικά των εγκαταστάσεων γεώτρησης και δεξαμενής ύδρευσης, τσιμεντόστρωση 107 μ. - οδός από περιοχή Σταυρί προς θέση Αγία Μαύρα, τσιμεντόστρωση 540 μ.

Τ.Κ. Αιθαίας: Δρόμος από εκκλησία Αγίας Μαρίνας προς Άγιο Δημήτριο, τσιμεντόστρωση 270 μ. Δρόμος από Αγ. Δημήτριο προς Σκάλα, τσιμεντόστρωση 145 μ. Δρόμος από Αγ. Γεώργιο προς στάβλο Τσόλκα, τσιμεντόστρωση 100 μ.

Τ.Κ. Θουρίας: Οδός νότια του εργοστασίου Παπαδημητρίου, ασφαλτόστρωση 305 μ. Οδός στην περιοχή Βετσάδες, ασφαλτόστρωση 376 μ.

Τ.Κ. Μικρομάνης: Στην περιοχή του αναδασμού από τον κόμβο της συνδετήριας οδού προς επιχείρηση αδελφών Γεωργακλή, ασφαλτόστρωση 719 μ.

Β) Δ.Ε. Καλαμάτας

Τ.Κ. Σπερχογείας: Από τα σύνορα της Μικρομάνης έως τα σύνορα του Αντικαλάμου στη θέση Χαλίκι παράλληλα του ποταμού Αρι, ασφαλτόστρωση 485 μ. Περιοχή από Praktiker έως γήπεδο Σπερχογείας, ασφαλτόστρωση 360 μ.

Τ.Κ. Ασπροχώματος: Από Αγία Σωτήρα προς Κατσαρέικα, τσιμεντόστρωση 333 μ. Στην περιοχή Λάκκες, τσιμεντόστρωση 177 μ. Στην περιοχή Ρωμέικα, τσιμεντόστρωση 100 μ.

Τ.Κ. Λεΐκων: Περιοχή οικισμού Κατσαρέικα, τσιμεντόστρωση 663 μ.

Τ.Κ. Αντικαλάμου: Δρόμος προς δεξαμενή, τσιμεντόστρωση 141 μ και τοιχία αντιστήριξης. Δρόμος παραπλεύρως ποταμού Αρι πίσω από πρώην υφαντουργείο Λέκκα, τσιμεντόστρωση 725 μ.

Γ) Δ.Ε. Αριος

Τ.Κ. Αριοχωρίου: Δρόμος προς ζωοτροφές Χαραλαμπόπουλου και δρόμος πλησίον πάρκου Κοιμητηρίου, τσιμεντόστρωση 237 μ.

Τ.Κ. Άμμου: Δρόμος βόρεια του οικισμού Άμμου, ασφαλτόστρωση 54 μ. Δρόμος ανατολικά του οικισμού Άμμου, ασφαλτόστρωση 237 μ.

Τ.Κ. Αλωνίων: Δρόμος βόρεια του οικισμού Αλωνίων, τσιμεντόστρωση 200 μ.

Τ.Κ. Ανεμόμυλου: Δρόμος νότια του οικισμού Ανεμόμυλου, τσιμεντόστρωση 201 μ. Δρόμος δυτικά του οικισμού Ανεμόμυλου, τσιμεντόστρωση 70 μ.

Τ.Κ. Ασπροπουλιάς: Δρόμος βορειοδυτικά οικισμού Ασπροπουλιάς, ασφαλτόστρωση 245 μ. Δρόμος νοτιοδυτικά οικισμού Ασπροπουλιάς, τσιμεντόστρωση 123 μ.

Τ.Κ. Αριος: Δρόμος βορειοανατολικά οικισμού Αριος, τσιμεντοστρώσεις 60 μ. Δρόμος νοτιοδυτικά οικισμού Αριος, τσιμεντοστρώσεις 417 μ.

Δ) Δ.Ε. Αρφαρών

Τ.Κ. Βελανιδιάς: Δρόμος από εκκλησία Αγίου Βασιλείου έως Καπογλέικα, ασφαλτόστρωση 451 μ.

Τ.Κ. Αρφαρών: Δρόμος νοτιοδυτικά του οικισμού Αρφαρών κάτω από παλαιά ε.ο., τσιμεντόστρωση 190 μ. Δρόμος νότια του γηπέδου, τσιμεντόστρωση 245 μ. Δρόμος ανατολικά οικισμού Αρφαρών, τσιμεντόστρωση 321 μ.

Τ.Κ. Σταματινού: Δρόμος νοτιοανατολικά οικισμού Σταματινού, τσιμεντόστρωση 582 μ.

Τ.Κ. Αγίου Φλώρου: Περιφερειακός αγροτικός δρόμος στη θέση Σγαντζέικο, τσιμεντόστρωση 75 μ. Δρόμος στη θέση Αγιος Νεκτάριος, τσιμεντόστρωση 60 μ. Δρόμος στα Χριστοφιλέικα στη θέση Μεγάλο Γεφύρι, τσιμεντόστρωση 30 μ. Δρόμος στη θέση Αγιος Δημήτριος, τσιμεντόστρωση 51 μ. Δρόμος στη θέση Σακέικα, τσιμεντόστρωση 50 μ. Δρόμος στα Χριστοφιλέικα στη θέση Πλατανάκι, τσιμεντόστρωση 50 μ.

Τ.Κ. Πηδήματος: Δρόμος νότια και πλησίον οικισμού Πηδήματος, τσιμεντόστρωση 430 μ. Δρόμος νότια οικισμού Πηδήματος, τσιμεντόστρωση 500 μ.

Τ.Κ. Βρομόβρυσης: Δρόμος πλησίον οικισμού Κρασσοπούλα, τσιμεντόστρωση 200 μ.

Τ.Κ. Αγριλου: Δρόμος προς δεξαμενή, τσιμεντόστρωση 60 μ. Δρόμος προς Άγιο Φαντίνο, τσιμεντόστρωση 30 μ. Δρόμος προς Δερβισόλακκα, τσιμεντόστρωση 30 μ.

Τ.Κ. Πλατέος: Δρόμος πλησίον και βόρεια οικισμού Πλατέος, ασφαλτόστρωση 200 μ.

Μέσο πλάτος όλων των ανωτέρω δρόμων θεωρούνται τα 3,50 μ. Προβλέπεται πριν την έναρξη των τσιμεντοστρώσεων - ασφαλτοστρώσεων να διενεργηθούν εργασίες διαμόρφωσης, διαπλάτυνσης, ισοπέδωσης του οδοστρώματος, διάστρωσης με ΑΑΑ όπου απαιτείται, καθορισμός και μόρφωση τάφρων, εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών έργων απορροής ομβρίων, τοιχία αντιστήριξης κ.λπ.

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ