Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.


 Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μετασχηματίστηκε σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

 

Αναλυτικά η σύνθεση:

Αναστάσιος Σαρδέλης Πρόεδρος,

Χριστίνα Γεωργακίλα Αντιπρόεδρος,

Στυλιανός Στασινόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος,

Γιώργος Αθανασόπουλος,

           Γιώργος Γιαλλελής,

Μαρία Κωνσταντοπούλου

 και Σαράντος Μαρινάκης Μέλη.
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ