ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ: «ΠΑΝΤΕΣ ΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟ ΑΥΤΟ»

Του, Αθανάσιου Γερ.  Μουστάκη

          Τό δεύτερο κεφάλαιο το βιβλίου Πράξεις ποστολν ναφέρεται σχεδόν ποκλειστικά στήν παρουσίαση το καθοριστικο γιά τή ζωή καί τήν πορεία τς κκλησίας γεγονότος τς Πεντηκοστς καί σων κολούθησαν τήν πιφοίτηση το γίου Πνεύματος στόν κόσμο.

          πό τά πάμπολλα σημεα το κειμένου πού μπορομε νά σχολιάσουμε θά πικεντρωθομε στήν πρώτη φράση το κεφαλαίου:

          «Καί ν τ συμπληροσθαι τήν μέραν τς Πεντηκοστς σαν πάντες μο πί τό ατό» (Πράξεων 2:1).

          μέρα τς Πεντηκοστς ορταζόταν πό τούς βραίους πτά βδομάδες μετά τό Πάσχα καί σέ ατή τιμοσαν τήν παράδοση το Νόμου πό τόν Θεό στόν Προφήτη Μωυσ καί, κατ᾿ πέκταση, στόν λαό Του. μέρα ατή ταν πολύ σημαντική διότι τσι λοκληρωνόταν ατό πού ξεκίνησε μέ τήν ξοδο πό τήν Αγυπτο (ορτή το Πάσχα). Πλέον, σραήλ εχε δικό του Νόμο, διαίτερο, καί σύμφωνα μέ τή ντολή το Θεο θά πορευόταν στήν στορία κολουθώντας τίς πιταγές του. Γιά τόν λόγο ατό, ουδαοι καί προσήλυτοι πό λόκληρη τήν Οκουμένη, σπευδαν στήν ερουσαλήμ γιά νά συμμετάσχουν στή μεγάλη ορτή. Τίς μέρες τς Πεντηκοστς, πως καί τίς μέρες το Πάσχα, πληθυσμός τς γίας Πόλεως πενταπλασιαζόταν καί πό 30.000 περίπου φτανε τίς 180.000.

          Χαρακτηριστική το τρόπου ορτασμο καί νδεικτική τς σημασίας πού πέδιδαν ο ουδαοι στήν ορτή εναι πιθυμία το ποστόλου Παύλου, κατά τό τος 57 μ.Χ., νά φθάσει στήν πόλη γιά νά ορτάσει μαζί μέ τήν κε κκλησία. Μάλιστα, στήν προσπάθειά του ατή πέρασε πό τήν Κ (Πράξεων 21:1) καί κήρυξε τόν λόγο το Θεο. Βέβαια, πόστολος Παλος δέν βιαζόταν γιά νά ορτάσει τή Νομοδοσία μαζί μέ τούς συντοπίτες του, λλά γιά νά συμμετάσχει στή χαρά τς κκλησίας γιά τόν φωτισμό το γίου Πνεύματος, πού γινε πενήντα μέρες μετά τήν νάσταση.

          πως γνωρίζουμε πόστολος Παλος δέν ταν παρών στό συγκλονιστικό γεγονός τς Πεντηκοστς καί τς πιφοιτήσεως, λλά εχε νάλογη μπειρία ξω πό τή Δαμασκό ταν εδε τό ραμα πού λλαξε τή ζωή του καί τόν κανε μέλος τς κκλησίας (Πράξεων 9:1-19). Παρά τατα, παράδοση τς κκλησίας συστέλλοντας τόν χρόνο, καί φθάνοντας στήν οσία τν πραγμάτων, στήν εκόνα τς Πεντηκοστς τόν παρουσιάζει παρόντα, καί μάλιστα, τόν τοποθετε πέναντι στόν πόστολο Πέτρο, τόν Πρωτοκορυφαο πόστολο.

          Γιά νά προχωρήσει κκλησία σέ ατή τήν προσθήκη στήν Εκόνα, μέ μή ρεαλιστικό, λλά κρως θεολογικό τρόπο, ντιλαμβανόμαστε πόση σημασία δίνει στήν ννοια τς παρουσίας του, καί, κατ᾿ πέκταση, τς παρουσίας μας, στό γεγονός τς Πεντηκοστς καί, φυσικά, στήν κκλησία.

          Ατή παράμετρος πογραμμίζεται πό τήν εσαγωγική φράση τν Πράξεων στήν περιγραφή το γεγονότος τς Πεντηκοστς:

          «σαν πάντες μο πί τό ατό» γράφει Εαγγελιστής Λουκς θέλοντας νά δηλώσει τόν διαίτερο, μοναδικό χαρακτρα το περιστατικο, τό ποο, ν τό διαβάσουμε θεολογικά, περιλαμβάνει καί μς τούς πιστούς, τά μέλη τς κκλησίας πού ζομε σήμερα, λλά καί κάθε νθρωπο, καθώς εμαστε πλασμένοι κατ᾿ εκόνα Θεο, καί σωτηρία εναι μία πόθεση πού γγίζει λους, κόμη κι ν δέν χουν κούσει ποτέ γιά τόν Χριστό καί τήν κκλησία.

          Μέ τό διο μοτίβο κλείνει τό δεύτερο κεφάλαιο τν Πράξεων λέγοντας τι μετά τήν Πεντηκοστή, πρώτη κκλησία ν σώματι προσκαρτεροσε «τ διδαχ τν ποστόλων καί τ κοινωνί, τ κλάσει το ρτου καί τας προσευχαίς» (Πράξεων 2:42) καί «πάντες ο πιστεύοντες σαν πί τό ατό» (Πράξεων 2:44). πρώτη κκλησία, πό τίς πρτες στιγμές της ζοσε ς κκλησία. Μέ μελέτη, κήρυγμα, προσευχή καί, πάνω π᾿ λα, συμμετοχή στό μυστήριο τς Θείας Εχαριστίας, καθώς ατό ποτελοσε καί ποτελε τήν καρδία τς πνευματικς ζως καί τό πίκεντρο τς μυστηριακς ζως. σοι εχαν πιστεύσει «σαν πί τό ατό», δηλαδή ταν μαζί καί, πως συνεχίζει τό κείμενο «εχον παντα κοινά» (Πράξεων 2:44).

          Τό κυρίαρχο χαρακτηριστικό τς πρώτης κκλησίας, πως τό διαβάζουμε στίς Πράξεις, τό συναντμε στά κείμενα τν Πατέρων καί τό ζομε κόμη καί σήμερα εναι νότητα, ποία, δέν ταν πλός λόγος, λλά κφραζόταν σαφέστατα στή συνείδηση τι γιά νά εναι κάποιος μέλος τς κκλησίας καί νά λογίζεται ς τέτοιο φείλει νά συμμετέχει στήν κοινή ζωή.

          Πρέπει νά ναφέρουμε, μάλιστα, τι νότητα καί ατή συνειδητοποίηση τούς προφύλασσε ταν, λλείψει λλου κατάλληλου τόπου προσευχς, νέβαιναν στό ερό, δηλαδή στόν Ναό το Θεο, πού εχε οκοδομήσει ρώδης καί προσεύχονταν κε μαζί μέ τούς ουδαίους, δίχως νά φοβηθον μήπως λλοιωθε πίστη τους καί προδώσουν μέ τή στάση τους τόν Χριστό. Κι ατό συνέβαινε διότι, πως, κατ᾿ πανάληψη, τονίζουν ο Πράξεις τό καναν «μοθυμαδόν», δηλαδή λοι μαζί (Πράξεων 1:14, 2:46, 4:24, 5:12, 15:25) ς να Σμα, μία διαφορετική ντότητα μέ νότητα καί ξεχωριστή διοπροσωπία, ποία εχε φετηρία τόν διο τόν Χριστό!

          Χριστός, τό κέντρο τς πίστεως τν χριστιανν, κατά τή δημόσια παρουσία Του προσέφερε στούς κροατές του λόγο ληθείας καί ζως. Δέν δίστασε νά τονίσει τι διος εναι λήθεια καί, παρά τίς ντονες ντιδράσεις πού εναι διάσπαρτες στά Εαγγέλια, νά πογραμμίσει πώς ατοί πού προηγονται στόν δρόμο γιά τή Βασιλεία το Θεο εναι ατοί πού μες ο νθρωποι, καί τότε καί τώρα, θεωρομε μαρτωλούς καί τούς παραγκωνίζουμε τούς θεωρομε παρακατιανούς…

          πό τήν ναρξη τς πανδημίας καί πειτα κούσθηκαν πολλά (δέν ναφέρομαι σέ σους σκησαν πολεμική νάντια στήν κκλησία καί στά Μυστήριά της) πό νθρώπους ο ποοι θέλουν νά λέγονται εσεβες καί πιστοί. πό νθρώπους πού θεώρησαν τι νυπακοή καί προβολή προσωπικν, μή σύμφωνων μέ τήν λήθεια το Εαγγελίου, πόψεων θά τούς νεδείκνυε σέ μολογητές καί πρότυπα εσεβείας καί πίστεως.

          Πολλά θά μποροσε νά ναφέρει κάποιος ς κίνητρά τους, λλά θά θέλαμε νά ναφερθομε στή θλιβερή καί πιζήμια πνευματικά κατάσταση τς νυπακος στήν κκλησία.

          Νόμισαν, φαίνεται, τι ρνούμενοι τίς ποφάσεις Συνόδων, τν πισκόπων τους, τν φημερίων τν νοριν τους, σήκωναν στούς μους τους τό βάρος τς ρθοδοξίας, πως κάποτε πραξαν ο γιοι, π.χ. Μέγας θανάσιος…

          Δέν εναι μως κκλησία Κιβωτός τς Σωτηρίας; Δέν σωζόμαστε μέσα στούς κόλπους της; Δέν γωνιζόμαστε νά μήν χωριστομε πό ατή; Δέν φείλουμε νά βάζουμε τόν δελφό μας πάνω πό τή δική μας πιθυμία, πως σέ κάθε εκαιρία τονίζει μέ σύνεση καί φιλάδελφο πνεμα πίσκοπος τς Κ καί τς Νισύρου, Μητροπολίτης Ναθαναήλ; πάρχει, παραδείγματος χάριν, κάποιος πού δέν τόν νοχλε μάσκα; λους μς νοχλε λλά κάνουμε πομονή καί πακοή ς μέλη τς κκλησίας!

          κόμη κι ν ποθέσουμε τι κάποιος κπειράζοντας τόν Θεό θεωρε πώς ζε σέ καταστάσεις φωτισμο καί νομίζει πώς σθένεια το Covid-19 , δ πού τά λέμε ποιαδήποτε σθένεια, δέν τόν νοιάζει καί εναι τοιμος νά τήν ντιμετωπίσει δέν κπίπτει ατομάτως πό τήν «ψηλή» πνευματικότητα πού ποδίδει μέ γωιστικό τρόπο στόν αυτό του άν διαφορε γιά τόν πλησίον του, ποος δέν θέλει νά κολλήσει;

          Μέ ποιά λογική νομίζουμε τι κολουθομε τόν λόγο το Εαγγελίου ταν κάνουμε τό θέλημά μας καί διαφορομε παντελς γιά τήν νάγκη, τήν δυναμία στω το δελφο μας;

          Ποιά βαρύτατη πνευματική εθύνη φορτωνόμαστε ταν διαφορώντας γιά τόν διπλανό μας, τόν μολύνουμε μέ κάποια σθένεια καί τή στιγμή τς δυσκολίας, το πόνου, κενος χάσει τήν πίστη του ξαιτίας μας;

          Λησμονομε τί επε Χριστός γι᾿ ατόν πού θά σκανδαλίσει να πό τά παιδιά καί, κατ᾿ πέκταση, τόν δελφό του; ς ναζητήσουμε τήν πάντηση στά χωρία Ματθαίου 18:6, Μάρκου 9:42 καί Λουκ 15:20.

          κκλησία εναι τύπος καί εκόνα τς Βασιλείας το Θεο. Στή Βασιλεία το Θεο δέν θά μπομε κάνοντας γαθά ργα καί συγκεντρώνοντας πράξεις εσεβείας. Τό κριτήριο γιά τή σωτηρία παραμένει πάντοτε πλησίον. Τουλάχιστόν ατό θεσε ς κριτήριο Χριστός! μαρτία εναι πάντοτε κοινωνικό γεγονός. Πάντοτε στρέφεται πρός τόν συνάνθρωπο καί τόν Θεό. ντιστοίχως καί μετάνοια εναι γεγονός πού χαροποιε λόκληρη τήν κκλησία. Δέν εναι θικοποίηση τς ζως μας.

          Πς συνδυάζονται τά μηνύματα τς κορυφαίας ορτς τς Πεντηκοστς μέ τήν διαφορία πρός τόν δελφό μας;

          Γιατί χάσαμε τήν νάγκη το μοθυμαδόν πού κυριαρχοσε στήν κκλησία δη πό τήν πρώτη στιγμή της;

          Πς εναι δυνατό νά μήν νοιαζόμαστε γιά τόν δελφό μας καί νά νομίζουμε τι σπαζόμενοι μία Εκόνα, παραδείγματος χάριν, χωρίς μάσκα τηρομε τό θέλημα το Θεο;

          Ο πόστολοι φωτίσθηκαν πό τό γιο Πνεμα λοι μαζί! Σέ ατή τήν μοναδική στιγμή κκλησία μας βάζει καί τόν πόντα πόστολο Παλο. Ατό δείχνει τι θεολογική μογνωμία καί κκλησιαστική γάπη χει μεγαλύτερη βαρύτητα πό τήν χωροχρονική πουσία.

          Πεντηκοστή μς διδάσκει τήν νότητα πλά καί λιτά, λλά ταυτόχρονα συγκλονιστικά καί καθοριστικά γιά τή ζωή τς κκλησίας καί τή σωτηρία τν μελν της. λήθεια το Εαγγελίου στιάζει στή σημασία τς γάπης πρός τόν πλησίον καί Χριστός μέ τούς λόγους καί τά ργα του μς καθοδηγε στε μέσα πό τήν πακοή στήν κκλησία νά μπορέσουμε νά βρομε τόν δρόμο πού ναζητμε! Εθύνη μας νά τό πράξουμε!

          Χρόνια πολλά!

  

Πηγή – πληροφορίες: https://amoustakis.wordpress.com/2021/06/20/pentikosth_enotita

 

 

Αναδημοσίευση:

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «αναδημοσίευση» είναι επιλογές από το διαδίκτυο και από διάφορες ενημερωτικές πλατφόρμες ή από κείμενα που υπάρχουν στην παγκόσμια βιβλιογραφία.

Η αναδημοσίευση τους στις ενημερωτικές σελίδες μας δεν σημαίνει απαραίτητα την αποδοχή των όσων αναφέρονται, αλλά και ούτε ότι συμφωνούμε στις απόψεις που εμπεριέχονται ή εκφράζονται στα κείμενα που προβάλουμε, αλλά είμαστε πάντα πιστοί και εκφραστές της  πασίγνωστης φράσης του  Voltaire, (1694-1778 Γάλλος φιλόσοφος & συγγραφέας)  «Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Γιατί εμείς ως  η ανεξάρτητη μοναδική έγκυρη ενημερωτική σελίδα έχουμε πάντα τον πλουραλισμό στην ενημέρωση, αφού όταν η ενημέρωση πιάνει τόπο, τότε έχει έναν και μοναδικό τόπο το «ΠΛΑΤΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ