ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 600.000 ΕΥΡΩ ΕΝΤΟΠΙΣΑΝ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΔΟΕ


          Σειρά παραβάσεων εντόπισαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν, αποκαλύπτοντας σημαντικά ποσά φοροδιαφυγής. Ενδεικτικά, στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ πιάστηκαν αγροτικοί συνεταιρισμοί, βιομηχανίες, ξενοδοχεία, καθώς και εννέα επιχειρήσεις «μαϊμού».

          Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ οι ελεγκτές της Υπηρεσίας έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για τη διεξαγωγή ελέγχων όσον αφορά στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, την καταπολέμηση του εμπορίου απομιμητικών, καθώς και για την εφαρμογή και τήρηση της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.

          Ειδικότερα, Αγροτικός Συνεταιρισμός στην περιοχή της Μεσσηνίας καταστρατήγησε τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. Συντάχθηκε δε έκθεση ελέγχου προς την αρμόδια υπηρεσία για ποσά συνολικού ύψους 598.000 ευρώ.



Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ