ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


Μετα από την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου, όπως διατυπώθηκε στο 15/9.9.2021 πρακτικό συνεδρίασής του.

Ίδρυση Παραρτήματος του Πολεμικού Μουσείου στην πόλη της Καλαμάτας.

Η ίδρυση παραρτήματος του Πολεμικού Μουσείου προκαλείται δαπάνη κατ’ έτος σε βάρος του προϋπολογισμού του Μουσείου ποσού 40.000 ευρώ επί του ΑΛΕ 2310802019.

Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από την τακτική ετήσια οικονομική επιχορήγηση του Πολεμικού Μουσείου.

 

 

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ