ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ «ΣΑΝΤΡΑΠΕ» ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ (Φωτογραφίες)


Στήν πασχαλινή χαρά πού γεμίζει τίς καρδιές μας, ἀλλά καί ὅλες τίς πτυχές τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς, προστίθεται σήμερα, Σάββατο 29η Ἀπριλίου 2023, καί ἡ εὐφροσύνη τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου «Σαντραπέ» Καστελλορίζου, τά ὁποῖα τέλεσε μετά πάσης ἱεροπρεπείας καί λαμπρότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος.

Ὁ ἐγκαινιασθείς, καλλιμάρμαρος αὐτός Ἱερός Ναός, βρίσκεται στήν θέση «Χωράφια», πλησίον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Καστελλορίζου καί μέ τόν ἐκλεκτικιστικό ρυθμό του ἀποτελεῖ ἰδιαίτερο εἶδος ἐκκλησιαστικῆς ἀρχιτεκτονικῆς στόν Ἑλλαδικό χῶρο, μά καί σῆμα κατατεθέν τοῦ ἀκριτικοῦ Νησιοῦ μας. Ἀνηγέρθη τό ἔτος 1902 ὑπό τῶν ἀοιδίμων συζύγων Λουκᾶ καί Ἀναστασίας Σαντραπέ, οἱ ὁποῖοι ἦταν λίαν εὐκατάστατοι Καστελλορίζιοι, πού δραστηριοποιοῦνταν ἐπαγγελματικά στήν Αἴγυπτο. Ὡς ἀρχιτεκτονικό πρότυπο ἐπελέγη ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Αἰόλου στήν Ἀθήνα καί ὡς πρός τόν τύπο του, εἶναι ἐγγεγραμμένος σταυροειδής, ὑποστηριζόμενος ἀπό κίονες, ποὺ ἐπιστέφονται ἀπὸ κορινθιακὰ κιονόκρανα. Ἰδιαιτέρας μαρμαρογλυπτικῆς τέχνης εἶναι τό τέμπλο μέ τόν ἐπ’ αὐτό (δεύτερο) μικρό ἄμβωνα, ὁ κεντρικός ἄμβωνας ποὺ ἀπολήγει στό «κέρας τῆς ἀμάλθειας» καὶ ὁ δεσποτικὸς θρόνος. Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, τό ἔτος 1994 κηρύξε τὸν Ναὸ ὡς ἱστορικό διατηρητέο μνημεῖο.

Τὸ ἔτος 1907 ἡ ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ ἔπαυσε, λόγῳ τοῦ θανάτου τοῦ Κτίτορος καὶ τοῦ ἐν συνεχείᾳ ἐνσκήψαντος Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ὁ Ναός ἔκτοτε ἔμεινε ἡμιτελής, ἐνῶ προσπάθειες ἀποκαταστάσεως κατά τήν δεκαετία τοῦ 1980, οὐδέποτε ὁλοκληρώθησαν, μέ ἀποτέλεσμα ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ μνημείου νά ἐπιφέρει διευρυμένες φθορές, μέ ὁρατό πλέον κίνδυνο πιθανῆς στό μέλλον καταρρεύσεως. Χάρη πλέον στὸ προσωπικὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου, Ἄρχοντος Ἐξάρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ τῆς συζύγου του Μαρίνης, τό μνημεῖον καί ὁ περιβάλλων αὐτό χῶρος ἀπεκατεστάθησαν ὁριστικά καί σήμερα τό ἱερό Θυσιαστήριο ἀπεδόθη στήν λογική λατρεία τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ.

Τό τελετουργικό τῶν Ἐγκαινίων τοῦ πλήρως ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ, ξεκίνησε ἐχθές τό ἀπόγευμα, Παρασκευή 28η Ἀπριλίου ὅπου, πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ Μεγάλου πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος τέλεσε πρό τῶν σφραγισμένων Πυλῶν του τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ. Τίς Πύλες ἄνοιξε ὁ Ἀνακαινιστής τῆς Ἐκκλησίας κ. Ἀθανάσιος Μαρτίνος καί ὁ Σεβασμιώτατος εἰσῆλθε μετά τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ραντίζων μέ τόν Ἁγιασμόν. Ἐν συνεχείᾳ τέλεσε τήν Ἀκολουθία καταμερισμοῦ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων, τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Εὐστρατίου καί τῶν Ἁγίων Ὁσιομαρτύρων Πατέρων τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος-Ταώ (Νταοῦ) Πεντέλης, τά ὁποῖα σήμερα τοποθετήθηκαν, καθαγιάζοντας τήν Ἁγία Τράπεζα.

Ἀκολούθως ἐτελέσθη πανηγυρικά ὁ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῶν Ἐγκαινίων, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας, συμπαραστατουμένου ἐκ τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους, Ἀρχιμανδρίτου Ναθαναήλ, τοῦ Αἰδεσιμ. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Καστελλορίζου, Πρωτοπρ. Γεωργίου Μαλτέζου καί τῶν Διακόνων μας Γεωργίου Κακακιοῦ καί Παύλου Τερεζάκη. Τό δέ ἱ. Ἀναλόγιο διακόνησε μέ καλλιέπεια, τόσο κατά τόν Ἑσπερινό, τήν Τελετή τῶν Ἐγκαινίων καί τήν Θεία Λειτουργία, ὁ Πρωτοψάλτης κ. Ἰωάννης Ἀθανασίου, μεθ’ ἑτέρων.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος ἀνέγνωσε τό Σεπτό Μήνυμα πού ἀπέστειλε ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος περί τοῦ χαροποιοῦ γεγονότος, ἀπονέμων τήν Πατριαρχική Εὐαρέσκεια, Εὐχή καί Εὐλογία στόν Μέγα Εὐεργέτη κ. Μαρτῖνο. Ἐν συνεχείᾳ τόνισε τήν σημασία τοῦ γεγονότος, ἀναφέρθηκε στό ἱστορικό τῆς ἀνεγέρσεως καί ἐξέφρασε τόν ἔπαινο τῆς Ἐκκλησίας καί τίς προσωπικές του εὐχαριστίες πρός τόν Μέγα Εὐεργέτη καί νέο Κτίτορα κ. Μαρτῖνο, ὅπως ἐμπνευσμένα τόν χαρακτήρισε, καθώς καί στούς λοιπούς συντελεστές τοῦ ἔργου ἀποπερατώσεως τοῦ μεγαλοπρεποῦς τούτου Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἔπειτα ὁ Σεβασμιώτατος ἀπένειμε στόν κ. Μαρτῖνο τόν Χρυσοῦν Σταυρόν τῆς ἐν Δωδεκανήσῳ Ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μετά τῆς σχετικῆς περγαμηνῆς, καί ἐπέδωσε, ἁγιογραφημένη εἰδικά γιά τήν περίσταση, Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἡ ὁποία ἀπεικονίζει, τόν Ἅγιο Γεώργιο ἔνθρονο, ὕπερθεν αὐτοῦ, ἐντός μεταλλίων τόν Κύριο εὐλογοῦντα τόν γενναῖον Αὐτοῦ ὁπλίτη καί ἔνθεν καί ἔνθεν τήν Παναγία μέ τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο δεομένους. Κάτωθεν τοῦ Ἁγίου διαγράφεται τό λιμάνι τοῦ Καστελλορίζου μέ τόν οἰκισμό τοῦ Νησιοῦ, φρουρούμενο ἀπό τούς Πολιούχους του Ἁγίους Κωνσταντῖνο καί Ἑλένη, τούς Θεοστέπτους Βασιλεῖς καί Ἰσαποστόλους. Μέ τήν σειρά του ὁ κ. Μαρτῖνος εὐχαρίστησε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο καί τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας γιά τήν προσγενομένη τιμή, τούς παρισταμένους κληρικούς καί λαϊκούς καθώς καί ὅλους τούς συνεργάτες του, οἱ ὁποῖοι μόχθησαν γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ ὑψηλοῦ αὐτοῦ ἐγχειρήματος.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἔλαβε χῶρα στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου τιμητική ἐκδήλωση, ὅπου ὁ Μέγας Εὐεργέτης τῆς Νήσου τοῦ Καστελλορίζου κ. Ἀθανάσιος Μαρτῖνος ἀνακηρύχθηκε, σέ κλίμα γενικῆς χαρᾶς καί ἱκανοποιήσεως, κατόπιν ὁμοφώνου ἀποφάσεως τοῦ οἰκείου Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἐπίτιμος Δημότης Μεγίστης. Τό ἑορταστικό πρόγραμμα ἔκλεισε μέ παραδοσιακή μουσική καί χορούς ἀπό τήν πλούσια Καστελλοριζιακή ζωή καί παράδοση.

Σήμερα τό πρωΐ, Σάββατο 29η Ἀπριλίου, μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἔλαβε χώρα ἡ τελετή τῶν Ἐγκαινίων καί ἐν συνεχείᾳ, στόν ἐγκαινιασμένο πλέον Ἱ. Ναό, κατάμεστο ἀπό κόσμο, ἀκολούθησε ἡ Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου. Συλλειτούργησαν ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους, Ἀρχιμανδρίτης Ναθαναήλ, ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Σύμης π. Ἀντώνιος, ὁ Αἰδεσιμ. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Καστελλορίζου, Πρωτοπρ. Γεώργιος Μαλτέζος καί οἱ Διάκονοι Γεώργιος καί Παῦλος.

Στήν λειτουργική αὐτή σύναξη, ἐκτός τοῦ ζεύγους τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν κ. Ἀθανασίου καί Μαρίνης Μαρτίνου, τῆς κ. Μαρέβας Μητσοτάκη, συζύγου τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τῶν εὐαρίθμων πιστῶν, παρέστησαν ἐκ μέρους τῶν Πολιτικῶν Ἀρχῶν ὁ κ. Ἀλκιβιάδης Στεφανής, Σύμβουλος τῆς Κυβερνήσεως ἐπί θεμάτων ἀκριτικῶν περιοχῶν καί Ἁγίου Ὄρους, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ὁ κ. Γεώργιος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αἰγαίου, οἱ Βουλευτές Δωδεκανήσου κ. Βασίλειος Ὑψηλάντης, κ. Μάνος Κόνσολας, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αἰγαίου κ. Χρῆστος Εὐστρατίου, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Δημήτριος Ἀχλαδιώτης, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Στράτος Ἀμύγδαλος, Ὑποψήφιοι Βουλευτές, ὁ Διοικητής τῆς 95 ΑΔΤΕ Ὑποστράτηγος κ. Γεώργιος Μανουράς, ὁ Ἄρχων Δικαιοφύλαξ τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου, ὁ πρ. Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτιος Χατζηδιάκος, ἡ Προϊσταμένη τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Δωδεκανήσου κ. Μαρία Μιχαηλίδου, καθώς καί Ἐκπρόσωποι τῶν λοιπῶν τοπικῶν Στρατιωτικῶν, Λιμενικῶν καί Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν, Φορέων καί Συλλόγων.


Κατωτέρω παρατίθεται φωτογραφικό λεύκωμα ἀνά ἑνότητες.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

SYMHS Paraklitikos Kanon Roukouniotou

 

ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΕΝΤΙΜΟΛ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΕΙΣ ΔΗΜΟΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

 

 

SYMHS Paraklitikos Kanon Roukouniotou

 

ΟΡΘΡΟΣ – ΕΓΚΑΙΝΙΑ – ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Αρχείο

Φόρμα επικοινωνίας

Αποστολή

Labels

12Ο ΠΕΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 1821 1940 2022 5G 77 ΜΕ 9ο ΣΠ ΑΓΓΛΙΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ ΑΕΙ ΑΕΚ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΙ ΑΙΓΑΙΟ ΑΙΓΙΟ ΑΙΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΟΓΑ ΙΠΠΟΙ ΑΛΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΛΩΝΙΣΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΔΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΣ ΑΟΖ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΡΙΑ αρ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΡΗΣ ΓΑΛΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΑΡΦΑΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΒΑΛΥΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΚΟΛΑΡΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΩΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΒΙΑΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΟΣ ΒΡΟΜΩΒΡΥΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΖΟΥΜΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΥΧΤΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΒΑΣ ΓΛΥΚΑ ΓΟΕΒ ΓΡΙΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΗ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ΔΕΣΥΛΛΑ ΔΕΥΑΚ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΡΑ ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΑΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΚΑΒ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΕΛΙΣΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΟΝΕΣ ΕΜΑΚ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΟΚΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΝΩΜΗΣ – ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΥΑΝ ΕΡΤ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΧΕΣ ΕΦΟΡΙΑ ζ ΖΕΛΕΝΣΚΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΉΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΈΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΡΙΣΜΑ ΘΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ ΘΟΥΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΑΤΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΗΜΙΟΒΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΩΗΛ ιερο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΙΘΩΜΗ ΙΜΒΡΟΣ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΙΡΑΝ ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΡΒΕΛΙ ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΚΕΝΕΝΤΙ ΚΗΔΕΙΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΙΕΒΟ ΚΙΝΑ ΚΙΝΑΛ ΚΚΕ ΚΛΟΠΕΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΟΡΕΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΚΡΑΣΙ ΚΡΗΤΗ ΚΤΕΛ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΥΝΗΓΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΛΑΔΑ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΕΝΙΝ ΛΗΜΝΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΛΙΜΝΗ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΔΑΜ ΓΚΡΟΓΚΟΥ ΜΑΣΚΑ ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΜΕΡΑ25 ΜΕΡΚΕΛ ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΞΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΟΣΧΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΝΕΔΟΥΣΑ ΝΕΚΡΟΙ ΝΕΡΟ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΥΧΤΑ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ ΟΔΥΝΗ ΟΘΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΠΚΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΟΣΕ ΟΣΦΠ ΟΤΕ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΑΚΟΕ ΠΑΜΙΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΠΑΟ ΠΑΟΚ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΧΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΝΘΟΣ ΠΕΡΣΙΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΥΚΟ ΠΗΔΗΜΑ ΠΙΠΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΛΟΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΣ πολι ΠΟΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ ΠΟΝΟΣ ΠΟΡΝΗ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΤΟ ΠΟΥΤΙΝ ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΤΩΧΟΣ ΠΥΛΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ. ΡΩΣΙΑ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΑΜΟΣ ΣΔΟΕ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΣΚΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΣΤΟΥΠΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΤΑΜΠΑΡΗΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΤΖΟΥΜΗΣ ΤΗΝΟΣ ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΤΣΑΚΩΝΑ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΥΓΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΓΗΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΦΛΑΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΟΝΙΚΟ ΦΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ φω ΦΩΤΑ LED ΦΩΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ χαρ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΧΑΣΙΣΙ ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Χρυσόστομος Καράμπελας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΩΝΑΣΗΣ BEETLE c COVID-19 e FACEBOOK FAKE NEWS GAY i INSTAGRA INSTAGRAM INTERNET LOCKDOWN MAGAZINE p PLATI PLATY PLATY MAGAZINE PLATY NEWS SEX SIEMENS SOCIAL MEDIA t TWITTER VIDEO