ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις αναπλάσεων στο Πλατύ Καλαμάτας Μεσσηνίας.

Πρόκειται για τη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο κέντρο της Κοινότητας, στο πλαίσιο παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών. Οι εν λόγω παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν μέσω εργολαβίας του Δήμου, αφορούσαν την ικανοποίηση αιτημάτων της τοπικής κοινωνίας.
 

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ