Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΖΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ


Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος, για την παράσταση του Μάρκου Σεφερλή που προβλήθηκε στον ΣΚΑΙ. Ο ίδιος ζητά να γίνει εισαγγελική παρέμβαση για την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά».

Ο λόγος που ζητά να παρέμβει η Δικαιοσύνη είναι γιατί, όπως λέει, «εράντιζε δέ μέ τόν ἁγιασμό τήν φαλάκρα κάποιου θεατή γιά νά βγάλει ἤ καί νά μεγαλώσουν τά μαλλιά του καί στή συνέχεια τά γεννητικά του ὄργανα γιατί ὁ ἁγιασμός ἔχει δυνατότητα νά τά μεγαλώνει ὅλα».

Υποστήριξε πως τα όσα είδε στην παράσταση ήταν «αισχρά» και διερωτήθηκε αν υπολογίζουν όσους πιστεύουν στη θρησκεία: «Δέν ἔχουμε ἐμεῖς προσωπικότητα; Δέν ἔχουμε ἀξία νά μᾶς σεβαστοῦν γι’ αὐτό πού εἴμαστε; Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου για τον Μάρκο Σεφερλή:

Φίλος μέ προέτρεψε τήν Παρασκευή 20 Ὀκτωβρίου νωρίς τό βράδυ νά ἀνοίξω τήν τηλεόρασή μου καί ἐπειγόντως νά δῶ τόν ΣΚΑΙ, γεγονός πού τό ἔπραξα.Δέν εἶχε ἄδικο. Τά ὅσα εἶδα γιά λίγα λεπτά «αἰσχρόν ἐστί καί λέγειν».

Ἀλήθεια ποιός νοήμων (ἀ-νοήμων) ἔγραψε τέτοιο σενάριο;

Πῶς ὁ κ. Σεφερλής, μεγάλος κωμικός καί καταξιωμένος ἠθοποιός, τό ἀνέβασε στό θέατρο ἄν δέν κάνω λάθος καί στή συνέχεια στήν τηλεόραση χωρίς ἴχνος ἐντροπῆς ἤ καί αἰδοῦς;

Καί πῶς ἕνας σταθμός ὅπως ὁ ΣΚΑΙ τό προέβαλε χωρίς κανέναν ἔλεγχο.

Καλά ὅσοι δέν συντάσσονται μέ τά δικά μας πιστεύω ἄς χειροκροτοῦν καί ἄς γελοῦν γιά τά χάλια μας ἤ πολλές φορές καί τά λάθη ἤ τίς ἀστοχίες μας. Ἀλλά ὅσοι ἀπό μᾶς πιστεύουμε σέ κάτι, δέ μας ὑπολογίζουν;

Δέν ἔχουμε ἐμεῖς προσωπικότητα; Δέν ἔχουμε ἀξία νά μᾶς σεβαστοῦν γι’ αὐτό πού εἴμαστε; Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

Ἀγαπητοί Κύριοι, δέν εἴμεθα ἀπόκοσμοι οὔτε ἐξωγήινοι οὔτε ἄγευστοι τῆς τέχνης καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου.

Καί σέ Δημοκρατικό καθεστώς ζοῦμε καί τῆ Δημοκρατία γευόμεθα καί ὑπηρετοῦμε καί τήν στηρίζουμε, ὅμως ὅλα ἔχουν ἕνα ὅριο.

Κάπου ἡ άσυδοσία σταματᾶ καί μάλιστα «ἐκεῖ πού ἀρχίζει ἡ δική μας ἐλευθερία καί ἡ δική μας ἀνεκτικότητα».

Οἱ Γάλλοι, καί κακῶς, πλήρωσαν μέ πολύ ἀκριβό τίμημα τήν προσβολή πού ἔκαναν στο κοράνι καί στόν μεγάλο θρησκευτικό ἡγέτη τῶν Μουσουλμάνων.

Ἰδού λοιπόν κ. Σεφερλή καί ἀγαπητέ ΣΚΑΙ. Ποιός γεννάει τούς Τζιχαντιστές καί ποιός δημιουργεῖ στενοκέφαλους ἤ καί ἐκτρέφει ἀνεγκέφαλους τρομοκράτες;

Πάντως ὄχι ἐμείς πού κηρύσσουμε διαρκῶς ἀγάπη, ἐλευθερία, ἰσότητα, ἀνεκτικότητα, καί ὅλα τά θετικά στοιχεῖα πού συγκροτοῦν μιά εὐνομούμενη δημοκρατική πολιτεία.

Ἀλλά βλέπετε εἰσπράττουμε προσβολές γιά τά πιστεύω μας. Γιά τό εἶναι μας. Γιά τήν οὐσία μας.

Γιά τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία μας. Δέν τολμοῦμε νά μιλήσουμε μέ ὅλους ἐσᾶς πού μᾶς ἐπιτίθεσθε καί μέ κομψό ἀλλά πολλές φορές καί μέ ἄκομψο τρόπο καί ζοῦμε ὑπό τήν ἀπειλήν τῆς ἐπεμβάσεως τοῦ εἰσαγγελέως πού δυστυχῶς ἀπουσιάζει ἀπ’ ὅλα τά δικά σας ἀνομήματα.

Περιμένουμε τήν παρέμβασή του.

Καί γιά νά γίνω πιό σαφής θά σᾶς πῶ τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους, ὅσα βέβαια συνεκράτησα καί ὅσα ἀνερυθρίαστα μπορῶ νά ἐκθέσω.

Ὁ πιό πάνω ἠθοποιός μαζί μέ τούς συνεργάτες του ἠθοποιούς παρουσίαζαν καθαρἀ ἐκκλησιαστική ὀρθόδοξη σκηνή ἁγιασμοῦ.

Ὁ ἴδιος ἦταν ἐνδεδυμένος μέ πλήρη ἱερατική στολή καί οἱ ἄλλοι δύο μέ ράσα, μαλλιά γένια κ.τ.λ.

Ἐράντιζε δέ μέ τόν ἁγιασμό τήν φαλάκρα κάποιου θεατή γιά νά βγάλει ἤ καί νά μεγαλώσουν τά μαλλιά του καί στή συνέχεια τά γεννητικά του ὄργανα γιατί ὁ ἁγιασμός ἔχει δυνατότητα νά τά μεγαλώνει ὅλα.

Ἀκολούθως ψάλλοντας μέ ἐκκλησιαστικό ὕφος καί μέλος προέτρεψε νά ζοῦμε στό σκοτάδι λόγω κρίσης.

Τότε μιά συνεργάτιδά του ἔσκυψε δίπλα του καί ἐνώπιον ὅλων δείχνοντας γυμνά τά ὀπίσθιά της.

Καί τότε ὦ τοῦ θαύματος ἔψαλλαν ὅλοι μαζί τό «εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν» σέ πραεῖα βυζαντινή μελωδία βλέποντας τό αἰσχρόν θέαμα.

Ἀγαπητοί κύριοί μου αὐτό εἶναι τό ἐπίπεδό μας; Αὐτός εἶναι ὁ πολιτισμός μας;

Αὐτός εἶναι ὁ σεβασμός μας, ὁ αὐτοσεβασμός μας καί ἡ αὐτοσυνειδησία μας;

Καταλύονται ὅλα ἐν ὀνόματι τῆς τέχνης καί μάλιστα «γυμνῆς» ἄν θέλετε καί «ὑψηλῆς» καί οὐδείς ἐπιτρέπεται νά ἀρθρώσει λέξη ἀντίδρασης, οὔτε Σύνοδος, οὔτε Ἱεράρχης, οὔτε Κληρικός, οὔτε οἱοσδήποτε ἄλλος;

Ἀμέσως θά χλευαστεῖ καί θά γίνει περίγελως ὡς ὀπισθοδρομικός.

Ἀγαπητοί Κύριοι τοῦ ΣΚΑΙ δέν σᾶς λέγω ὑπερβολές. Θεωρῶ τόν ἑαυτό μου παρά τήν ἡλικία μου πολύ προοδευτικό.

Εὔκολα δέν σκανδαλίζομαι οὔτε παρεξηγῶ, ἀλλά τά ὅσα εἶδα ὑπερβαίνουν τή λογική, τό ἦθος, τήν εὐπρέπεια, τήν πνευματικότητα, τήν ἑλληνική ὀρθόδοξη ἀρχοντιά καί τήν συνείδηση, ἀλλά καί τήν παράδοσή μας πού εἶναι πλούσια καί ἐκλεπτυσμένη.

Ζητῆστε νά δεῖτε τήν ἐν λόγῳ παράσταση καί θά με δικαιώσετε.

Κύριε Εἰσαγγελεῦ, πιστεύω ὅτι ὄχι μόνο ἀπό τήν ἀντίδρασή μου ἀλλά καί πολλῶν ἄλλων, ἀλλά καί ἐξ ἰδίων σας αὐτεπαγγέλτως, θά κάνετε τό καθῆκον σας.

Ζητῆστε νά δεῖτε τήν ταινία, ὅλα ὅσα προβάλλονται ἀπό δημόσια τηλεόραση μεγάλης μάλιστα ἀκροαματικότητας. Τό κακό παράγινε.

Ἀγαπητοί Συνεπίσκοποι καί ἀδελφοί Κληρικοί,

Νομίζω ὅτι ἐπέστη ὁ καιρός νά μή μένουμε σέ ὅλα ἄφωνοι.

Οἱ Ἰερεῖς μας καί ὁ λαός μας περιμένουν τή φωνή μας ὄχι γιά νά κάνουμε ἐπανάσταση ἀλλά καί ἡ φωνή μας καί ἡ διαμαρτυρία μας νά ἀκούγεται καί κυρίως νά μᾶς σέβονται, ἐάν ὄχι ἐμᾶς, τούς ἁγίους μας, τούς πατέρες μας, τούς προγόνους μας καί τήν παρακαταθήκη πού μᾶς ἀφῆκαν μέ τό αἶμα καί τή ζωή τους.

Μεθαύριο θά γιορτάσουμε τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί τή μεγάλη ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.

Σ’ ὅλα ὅσα μᾶς ὑποτιμοῦν καί μᾶς προσβάλλουν λέμε ἕνα μεγάλο «ΟΧΙ», παρά τή σμικρότητα τῆς λέξης.

Κύριοι Ἀκαδημαϊκοί καί κ. Καθηγητές,

Ἔχετε σοφία καί γνώση καί σύνεση. Καιρός νά ἀκούσουμε καί τή δική σας φωνή ἔστω καί μέ μιά δήλωσή σας. Θά μᾶς παρηγορήσει καί θά βάλει πολλά πράγματα σέ τάξη καί σέ σειρά.

Φρένο στήν ἀσυδοσία καί τήν ὑπέρμετρη ὑποτίμηση τῶν πάντων. Εἶστε σοφοί καί ἡ σοφία σας θά μᾶς ἀναπτερώσει τό ἠθικό.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί Χριστιανοί πολύπαθοι καί πολύβασανισμένοι δυστυχῶς ἀπό πολλές πλευρές, Καταντήσατε στοιχεῖα ἐκμετάλλευσης στό βωμό τοῦ χρήματος καί τῆς τηλεθέασης.

«Νῦν ἐπέστη ὁ καιρός». «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου».

Κρατῆστε ψηλά τίς σημαῖες τῆς πατρίδας καί τό σταμνί τῆς πίστης ἄθραυστο γιά μιά πιό ὄμορφη ζωή γιά μᾶς καί τά παιδιά μας.

Ἡ ζωή εἶναι ὄμορφη καί ἡ πίστη ὡραιότερη.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ο ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ
 

 

Αρχείο

Φόρμα επικοινωνίας

Αποστολή

Labels

12Ο ΠΕΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 1821 1940 2022 5G 77 ΜΕ 9ο ΣΠ ΑΓΓΛΙΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ ΑΕΙ ΑΕΚ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΙ ΑΙΓΑΙΟ ΑΙΓΙΟ ΑΙΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΟΓΑ ΙΠΠΟΙ ΑΛΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΛΩΝΙΣΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΔΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΣ ΑΟΖ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΡΙΑ αρ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΡΗΣ ΓΑΛΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΑΡΦΑΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΒΑΛΥΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΚΟΛΑΡΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΩΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΒΙΑΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΟΣ ΒΡΟΜΩΒΡΥΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΖΟΥΜΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΥΧΤΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΒΑΣ ΓΛΥΚΑ ΓΟΕΒ ΓΡΙΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΗ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ΔΕΣΥΛΛΑ ΔΕΥΑΚ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΡΑ ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΑΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΚΑΒ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΕΛΙΣΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΟΝΕΣ ΕΜΑΚ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΟΚΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΝΩΜΗΣ – ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΥΑΝ ΕΡΤ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΧΕΣ ΕΦΟΡΙΑ ζ ΖΕΛΕΝΣΚΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΉΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΈΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΡΙΣΜΑ ΘΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ ΘΟΥΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΑΤΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΗΜΙΟΒΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΩΗΛ ιερο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΙΘΩΜΗ ΙΜΒΡΟΣ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΙΡΑΝ ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΡΒΕΛΙ ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΚΕΝΕΝΤΙ ΚΗΔΕΙΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΙΕΒΟ ΚΙΝΑ ΚΙΝΑΛ ΚΚΕ ΚΛΟΠΕΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΟΡΕΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΚΡΑΣΙ ΚΡΗΤΗ ΚΤΕΛ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΥΝΗΓΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΛΑΔΑ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΕΝΙΝ ΛΗΜΝΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΛΙΜΝΗ ΛΟΑΤΚΙ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΔΑΜ ΓΚΡΟΓΚΟΥ ΜΑΣΚΑ ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΜΕΡΑ25 ΜΕΡΚΕΛ ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΞΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΟΣΧΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΝΕΔΟΥΣΑ ΝΕΚΡΟΙ ΝΕΡΟ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΥΧΤΑ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ ΟΔΥΝΗ ΟΘΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΠΚΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΟΣΕ ΟΣΦΠ ΟΤΕ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΑΚΟΕ ΠΑΜΙΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΠΑΟ ΠΑΟΚ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΧΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΝΘΟΣ ΠΕΡΣΙΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΥΚΟ ΠΗΔΗΜΑ ΠΙΠΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΛΟΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΣ πολι ΠΟΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ ΠΟΝΟΣ ΠΟΡΝΗ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΤΟ ΠΟΥΤΙΝ ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΤΩΧΟΣ ΠΥΛΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ. ΡΩΣΙΑ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΑΜΟΣ ΣΔΟΕ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΣΚΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΣΤΟΥΠΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΤΑΜΠΑΡΗΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΤΖΟΥΜΗΣ ΤΗΝΟΣ ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΤΣΑΚΩΝΑ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΥΓΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΓΗΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΦΛΑΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΟΝΙΚΟ ΦΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ φω ΦΩΤΑ LED ΦΩΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ χαρ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΧΑΣΙΣΙ ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Χρυσόστομος Καράμπελας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΩΝΑΣΗΣ BEETLE c COVID-19 e FACEBOOK FAKE NEWS GAY i INSTAGRA INSTAGRAM INTERNET LOCKDOWN MAGAZINE p PLATI PLATY PLATY MAGAZINE PLATY NEWS SEX SIEMENS SOCIAL MEDIA t TWITTER VIDEO